PK hallitsee nykysäveltäjien haasteet

Samuli Tiikkaja, Helsingin Sanomat, 10.7.2013

KUOROMUSIIKKI Polyteknikkojen Kuoro:

Kuunteletko Sinä. Joht. Juha Kuivanen.

Polyteknikkojen Kuoro, 2013. 21 e.


Po­ly­tek­nik­ko­jen Kuo­ron en­ti­nen joh­ta­ja Tapani Länsiö ki­teyt­tää le­vyn ole­muk­sen esit­te­ly­teks­tis­sään: täs­sä on muis­tiin­mer­kin­tä 2000-lu­vun alun Suo­mes­ta. Kuo­ro on ni­mit­täin le­vyt­tä­nyt ny­ky­sä­vel­tä­jien mu­siik­kia ny­ky­ru­noi­li­joi­den teks­tei­hin.


Sa­mal­la ta­voin­han mies­kuo­ro­kir­jal­li­suu­den sa­dan vuo­den ta­kai­ses­sa pe­rus­oh­jel­mis­tos­sa kan­sal­lis­ro­mant­ti­set sä­vel­tä­jät ja ru­noi­li­jat te­ki­vät yh­teis­työ­tä. Nyt haas­teet ovat toi­set kuin tuol­loin, sil­lä täy­te­läi­sen sat­sin ja kor­kei­den me­lo­dia­lin­jo­jen si­jaan kuo­ron täy­tyy hal­li­ta glis­san­do­ja ja pu­heen­omais­ta ryt­min­kä­sit­te­lyä.

Po­ly­tek­nik­ko­jen Kuo­roa joh­taa le­vyl­lä Juha Kuivanen. Kuo­ron tul­kin­nat ovat var­mo­ja, ja eri sä­vel­tä­jät tuo­vat ko­ko­nai­suu­teen vaih­te­lua. Maija Hynnisen Mie­len ta­sa­pai­no­la­jit tul­kit­see kek­se­liääs­ti Janne Nummelan ru­no­ja, kun taas Markku Klamin night sig­nal ei tar­vit­se teks­tiä lain­kaan liu’utel­les­saan vo­kaa­lien tuot­ta­mia ylä­sä­vel­sar­jo­ja.


Kuunteletko Sinä PK:n verkkokaupassa

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.